توضیحات کامل :

پاورپوینت تيپ های شخصيت در 78 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


فهرست مطالب

تيپ هاي شخصيت 

نظریه مایرز بریگز

چهار بعد تیپ شخصیتی

تيپ هاي شخصيت برون گرا

تيپ هاي شخصيت درون گرا

چگونه تصمیم گیری می کنند

توانمندی های ارتباطی

نقاط ضعف احتمالی شان در ارتباط

توصیه به تيپ هاي شخصيت

مشاغل توصیه شده 

برون گرای شهودی احساسی باساختار

درونگرای شهودی عقلانی باساختار

برون گرای شهودی عقلانی منعطف

درون گرای شهودی عقلانی منعطف


قسمتی از متن

نظریه مایرز بریگز
مطالعه تیپ های شخصیتی تا حدود زیادی مدیون یافته های کاترین بریگز و ایزابل بریگز مایرز است. مایرز بریگز با توجه به اهتمام نظری کارل یونگ کارشان را شروع کردند و بعد با بسط دادن آن، امکان استفاده علمی از آن را میسر ساختند. یونگ معتقد بود که سه ترجیح شخصیتی و 8 تیپ شخصیتی وجود دارد. کاترین بریزگز و ایزابل بریگز پس از بررسی مفصل به این نتیجه رسیدند که 4 ترجیح شخصیتی و 16 تیپ شخصیتی وجود دارد.

چهار بعد تیپ شخصیتی
نظام تیپی ارزیابی شخصیت، میتنی بر چهار جنبه اولیه از شخصیت انسانی است: ما با دنیا چگونه در تبادل و تعامل می شویم، انرژی خود را به کجا هدایت می کنیم، به طور طبیعی متوجه چه اطلاعاتی می شویم، چگونه تصمیم می گیریم و اینکه آیا ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته تری فعالیت کنیم یا استقلال بیشتر را ترجیح می دهیم. این جنبه های شخصیت انسانی را بعد می نامند زیرا هر کدام را می توان به شکل یک پیوستار میان دو نهایت تصویر نمود.
تیپ ها ي شخصيت بر اساس  :
نحوه هدایت انرژی شان و نوع برخورد شان با دنیا 
اطلاعاتی که مورد توجه قرار می دهند 
شیوه قضاوت و ارزیابی شان از اطلاعات 
شرایطی که ترجیح می دهند در آن قرار گیرند 
به شکل متفاوتی با خودشان، دیگران و دنیای اطراف ارتباط برقرار می کنند ...